TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ VÙNG

Tuyển dụng

12.102019

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ VÙNG

Mô tả công việc: – Lập kế hoạch hoạt động OTC của vùng quản lý – Điều hành hoạt...