ABIPHA GROUP TỔ CHỨC HỌP TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC KHU VỰC MIỀN BẮC 2020

họp tdv

25.062020

ABIPHA GROUP TỔ CHỨC HỌP TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC KHU VỰC MIỀN BẮC 2020

Theo kế hoạch hàng năm tại Dược phẩm Abipha Group sẽ tổ chức họp mặt Trình Dược Viên để...